Correcció de curvatura de cada calaix

Aquest mode permet ajustar el nivell de correcció de curvatura per a cada origen de paper.
El nivell de correcció de curvatura s'ajusta constantment per adaptar-se a les característiques d'un paper concret. Tot i això, si la curvatura del paper no es corregeix bé, podeu ajustar manualment el nivell de correcció de curvatura per adaptar-lo a l'entorn i les característiques del paper, com ara la seva humitat.
Podeu canviar el nivell de correcció de curvatura perquè s'ajusti a les característiques del paper.
La curvatura del paper es nega ajustant el paper en la direcció oposada a la de la curvatura. Feu còpies o impressions de prova al paper que heu ajustat i comproveu-ne el nivell de correcció de curvatura.
IMPORTANT
Si ajusteu el nivell de correcció de curvatura a [Opcions de gestió de tipus de paper] a [Preferències], assegureu-vos que restabliu el valor d'aquest mode a '0'. (Vegeu " Descripció d'aquesta funció").
Tingueu en compte que aquesta funció pot afectar l'alimentació del paper. Com que un augment gran del valor pot fer que el paper s'encalli, es recomana ajustar els valors en increments petits.
NOTA
En funció de l'entorn en què s'emmagatzemi el paper, les condicions del paper (com ara la humitat) poden variar. Si les condicions del paper són diferents de les normals, podeu ajustar el nivell de correcció de curvatura de cada origen de paper individualment per obtenir uns resultats millors.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Corregir curvatura per a cada calaix].
3.
Seleccioneu l'origen del paper en què cal canviar el nivell de correcció de la curvatura → premeu [Establir].
4.
Premeu [-] o [+] per a [Sortida cara amunt (invers)] o [Sortida cara avall (Normal)] per ajustar el nivell de correcció de curvatura del paper → [Acceptar].
Cara amunt/avall
Automàtic
Cara amunt
Cap avall
Impressió a una cara
D'acord amb la quantitat real d’impressions cap amunt/cap avall*1
Sortida cara amunt (invers)
Sortida cara avall (Normal)
Impressió a doble cara
Sortida cara amunt (invers)*2
*1 Comproveu impressió cap amunt/cap avall del paper de sortida. Per a les impressions amb la cara impresa cap amunt, ajusteu la configuració de "Sortida cara amunt (invers).” Per a les impressions amb la cara impresa cap avall, ajusteu la configuració de "Sortida cara avall (Normal).”
*2 Quan realitzeu una impressió a dues cares, prémer [-] o [+] per a [Sortida cara avall (Normal)] no funciona per ajustar el nivell de correcció de curvatura.
5.
Premeu [Acceptar].
NOTA
Per establir la direcció de la curvatura del paper, col·loqueu el paper en la direcció en què es diposita a la safata de sortida.
Ajusteu el nivell de correcció de curvatura en la direcció oposada a la del paper imprès.
Direcció de curvatura del paper imprès
Direcció d'ajust
Quan el paper es corba cap amunt
Curvatura cap avall (premeu [-])
Quan el paper es corba cap avall
Curvatura cap amunt (premeu [+])
52W7-0LJ