Distinció del paper A5R i STMTR

Quan es carrega paper A5R o STMTR al calaix, es pot configurar la mida que s'utilitzarà per a l'operació.
IMPORTANT
Aquest mode es pot establir quan s'ha seleccionat [Totes mides] a [Grup mides paper per reconeix. auto. a calaix].
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Selecció de paper A5R/STMTR].
3.
Seleccioneu [A5R] o [STMTR] per a cada calaix de paper → premeu [Acceptar].
52W7-05W