Configuració del valor gamma per a lectura remota

Podeu establir el valor gamma que voleu utilitzar per llegir documents a color i desar la imatge al vostre ordinador amb la funció Lectura en xarxa. Seleccioneu el valor gamma més adequat per a la configuració del vostre ordinador, de manera que pugueu imprimir el document des de l'ordinador amb la densitat òptima.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de lectura].
3.
Premeu [Valor gamma per a lectura remota].
4.
Seleccioneu un valor gamma → premeu [Acceptar].

NOTA
Per obtenir més informació sobre la funció de lectura en xarxa, vegeu "Scanner".
52W7-09C