Opcions de funcions

En aquest apartat es descriuen els elements de tipus Comú per a les Opcions de funcions.
Per veure la taula de cada funció, vegeu els temes següents:

Opcions de funcions: Comú

Element
Descripció de l'opció
Opció
predeterminada
Es pot establir en
Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació
de dispositius disponible
[Opcions d'alimentació paper]
[Activar/Desactivar selecció auto de calaix]
Còpia*1, Impressora, Fitxers desats, Rebre, Altra
-
No
Productivitat òptima: On, Off
Off
No
Safata MU*1: On, Off
Off
No
Altres: On, Off
On
No
Còpia*1: Considerar tipus de paper: On, Off
On
No
Còpia*1: Considerar color: On, Off
Off
No
Impressora:
Usar grup: On, Off
Off
No
[Selecció auto de calaix basada en color]
Color, B/N
Color
No
[Temps per a treballs suspesos]
On, Off
Off
De 0 a 999 min.
5 min.
[Canvi auto. origen paper un. inserc.]*1
On, Off
Off
No
[Opcions de sortida de paper]
[Opcions de safates de sortida]*1
Safata A: Còpia*1, Fitxers desats, Impressora, Rebre, Altres
Safata B: Còpia*1, Fitxers desats, Impressora, Rebre, Altres
Posic. repòs safata: Safata B, Safata C, Off
Si hi ha instal·lada la Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO:
Safata A: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora, 1 Rebre, 1 Altres
Safata B: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora, 2 Rebre, 2 Altres
No*2
Si hi ha instal·lada la Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H:
Safata A: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora, 2 Rebre, 2 Altres
Safata B: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora, 3Rebre, 3 Altres
Safata C: 1 Rebre, 1 Altres
Si hi ha instal·lada la Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC:
Safata A: 1 Rebre, 1 Altres
Safata B: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora
Safata C: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora
Posic. repòs safata: Off
[Espec. núm. màx. fulls per càrrega apilador]
On, Off
Off
No
1 a 3000 fulls de paper
2000 fulls de paper
No
[Exp. paper auto. a saf. apil. en finalit. treb.]*1
On, Off
Off
No
[Mode d'alt volum d'apilament]*1(Vegeu "Mode d'apilament d'alt volum").
On, Off
Off
No
No
[Desplaçar treballs]*1
On, Off
Off
[Separador de treballs entre treballs]
On, Off
Off
Canviar (Seleccionar l'origen del paper)
Tipus llibre
[Separador de treballs entre còpies]
On, Off
Off
No
Còpies (1 a 9999)
10
No
Canviar (Seleccionar l'origen del paper)
-
No
[Separador treb. després eliminar enc. apilad.]*1
On, Off
Off
No
Canviar(Seleccionar l'origen del paper)
-
No
Canviar(Seleccionar tipus paper)
-
No
[Mides de paper diferents per a safata sortida]*1
On, Off
On
No
[Alinear impr. paper dif. mides (amplada dif.)]*1
On, Off
Off
No
[Expulsió de separadors no processats]
On, Off
Off
[Sort. ordre normal/invers amb un. acab. ext.]*1
Ordre normal, Ordre invers
Ordre normal
No
[Sortida cara amunt/avall amb un. acabat ext.]*1
Cara amunt, Cara avall
Cara avall
No
[Orien. imatge amb sort. amb un. acabat ext.]*1
No girar, Girar 180 graus
No girar
No
[Opcions d'impressió]
[Prioritat d'impressió]
Còpia*1: 1, 2, 3
1
Impressora: 1, 2, 3
2
Fitxer desat, Rebre, Altre: 1, 2, 3
3
[Prioritzar product. per a paper gruixut 5 a 8]
(Vegeu "Prioritat de productivitat per a paper Gruixut 5 a 8").
On, Off
Off
No
[Prioritzar prod. paper estucat/brillantor]
(Vegeu "Prioritzar prod. paper estucat/brillantor").
Prioritzar productivitat, Estàndard, Prioritzar brillantor
Estàndard
No
[Prior. prod./qual. imat. per tipus pap. mesc.]
Prioritzar productivitat: Estàndard, Prioritzar paper fi, Prioritzar paper gruixut
Prioritzar qualitat
Prioritzar productivitat: Estàndard
No
[Opc. pred. impressió informes]
Impressió a doble cara: On, Off
Off
[Desar figura]
Desar, Eliminar, Revisar impressió, Detalls
-
No
[Superposar imatge: Prioritzar qualitat]
Auto, Prioritzar original, Prioritzar figura
Auto
[Desar caràcters per a núm. de pàg./filigrana]
Desar, Editar, Eliminar
-
[Opcions accessori per numerar jocs còpies]
On, Off
Off
Seleccionar opció
ID/Nom d'usuari: On, Off
Data: On, Off
Text: On, Off
Off
Opcions accessori per numerar jocs còpies: Data (mm/dd/aaaa, aaaa/mm/dd, dd/mm/aaaa, aaaa.mm.dd, mm.dd.aaaa, dd.mm.aaaa)
dd/mm/aaaa
Establir caràcters
-
Alineació (Alinear a l'esquerra, Alinear al centre, Alinear a la dreta)
Alinear a l'esquerra
[Control ordre impr. una cara/doble cara mes.]
On, Off
Off
No
No
[Opcions de lectura]*1
[Elevació de la safata de l'alimentador]*1
En prémer Inici, En tocar el tauler
En prémer Inici
[Mètode recuperació encallaments alimentador]*1
Des de la 1a pàgina, Des de l'original suspès
Des de la 1a pàgina
[Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.]*1
On, Off
On
No
[Opcions de soroll de l'escàner]*1
Prioritzar velocitat, Silenci
Prioritzar velocitat
[Supressió de ratlles]
On, Off
On
[Prioritat veloc. lect./qualit. imatge B/N]*1
Prioritzar velocitat, Prioritzar qualitat
Prioritzar velocitat
[Selecció d'originals LTRR/STMT]
Seleccionar manualment, Usar format LTRR, Usar format STMT
Usar format LTRR
[Valor gamma per a lectura remota]
Gamma 1,0, Gamma 1,4, Gamma 1,8, Gamma 2,2
Gamma 1,8
[Connexió automàtica]
On, Off
Off
No
[Desconnexió automàtica]
On, Off
Off
No
[Generar fitxer]
[Nivell qual. imatge per Color lim./Compacte]*1
Prioritzar mida dades, Normal, Prioritzar qualitat
Normal
100x100 ppp, 200x200ppp, 300x300 ppp
300x300 ppp
No
[Opcions d'OCR (text per a cerques)]
Lectura intel·ligent: On, Off
On
Nre. caràct. per a nom fitxer OCR: D'1 a 24
24 Car.
[Opcions per traçar i suavitzar]*1
Traçar gràfics: On, Off
On
Nivell de reconeixement de gràfics: Normal, Moderat, Alt
Normal
Nivell d'imatge de fons: Prioritzar mida dades, Normal, Prioritzar qualitat
Normal
[Opcions d'OOXML]
Nivell d'imatge de fons: Prioritzar qualitat, Estàndard, Prioritzar mida dades
Estàndard
Nivell reconeixem. d'imatges en color: Alta, Estàndard, No reconèixer
Estàndard
Reconeixem. ampl. línies imatges color: On, Off
On
[Incloure imatges de fons al fitxer Word]*1
On, Off
On
[Especificar versió PDF mínima]
No especificar, 1.5, 1.6, 1.7
No especificar
[Format de PDF a PDF/A]
On, Off
Off
[Optimitzar PDF per a web]
On, Off
Off
[Opcions de 256 bits AES per PDF xifrat]*1
Acrobat 9.0 i equivalent, Acrobat 10.0 i equivalent
Acrobat 10.0 i equivalent
[Opcions del servidor de gestió de drets]
URL del servidor
(NUL)
No
Nom d'usuari
(NUL)
No
Contrasenya
(NUL)
No
Mostrar sempre pantalla d'autent.: On, Off
Off
No
[Desar mida d'acabat]*1
[Mida d'acabat enquadernació perfecta]
S1 a S5:
Desar/Editar, Eliminar, Canviar nom
-
No
No
[Mida acabat per a acabat/quadern (Retallar)]
S1 a S5:
Desar/Editar, Eliminar, Canviar nom
-
No
No
[Configurar mètode autenticació]
[Info. utilitzada per autenticar servidor LDAP]
Opcions del dispositiu, Info. aut. in. sessió disp., Desar info. per usuari
Opcions del dispositiu
No
[Info. utilitzada per aut. servidor gestió drets]
Opcions del dispositiu, Desar info. per usuari
Opcions del dispositiu
No
[Info. utilitzada per autenticar servidor SMTP]
Opcions del dispositiu, Desar info. per usuari
Desar info. per usuari
No
[Info. utilitzada per aut. examinar/enviar fitx.]
Estàndard, Info. aut. in. sessió disp., Desar info. per usuari
Estàndard
No
*1
Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible.
*2
Indica informació que només es lliura si el nombre de safates de sortida és el mateix per a l'equip que està enviant informació del dispositiu i l'equip que la rep.
52W7-056