Emmagatzematge de les opcions d'impressió

Podeu desar opcions d'impressió per als fitxers desats en una bústia.
Això resulta útil per imprimir fitxers que s'imprimeixen freqüentment amb les mateixes opcions d'impressió.
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió].
4.
Especifiqueu les opcions d'impressió que vulgueu desar → premeu [Desar opcions].
5.
Premeu [Sí].
NOTA
El fitxer les opcions d'impressió del qual s'han desat se substitueix amb la data i l'hora actuals i passa al final de la llista.
Per a més informació sobre les icones dels fitxers, vegeu "Tipus d'icones de bústia".

NOTA
No es poden seleccionar diversos fitxers i desar les opcions d'impressió dels fitxers al mateix temps.
Les opcions d'impressió emmagatzemades en memòria no s'eliminen encara que s'apagui l'equip.
Podeu desar les opcions i modes d'impressió següents: el nombre d'impressions, Selecció paper, Impressió a doble cara, Acabat, Portada, Inserir fulls, Quadern i Marge d'enquadernació.
Podeu substituir opcions d'impressió desades anteriorment.
Si voleu imprimir fitxers amb freqüència amb les mateixes opcions d'impressió, podeu canviar les opcions d'impressió predeterminades per a [Fitxers desats]. Per a més informació, vegeu "Especificació de les opcions de fitxers emmagatzemats".
52W7-17C