Desament/Edició/Eliminació dels noms de remitents

Podeu registrar qualsevol nom com a nom de remitent com, per exemple, la secció o el nom del departament, o bé el nom d'una persona, i editar/eliminar els noms registrats.
El nom del remitent desat pot veure's a la pantalla tàctil de l'equip receptor i/o imprimir-se a la capçalera dels documents que envieu com a informació del remitent.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Desar nom de remitent].
Per registrar/editar un nom de remitent:
Per eliminar un nom de remitent:
Per registrar/editar un nom de remitent:
Seleccioneu el número al qual voleu desar el Nom de remitent → premeu [Desar/Editar].
Per seleccionar el número en què voleu desar el nom del remitent, introduïu-lo amb - (tecles numèriques).
Podeu desar fins a 99 noms de remitents (de 01 a 99).
Si utilitzeu SSO-H per iniciar la sessió, el nom d'inici de sessió es mostra a <100> de Nom de remitent. En aquest cas, podeu enregistrar, editar o eliminar el nom de remitent de <100>. Per obtenir més informació sobre el servei d'inici de sessió SSO-H, vegeu "SSO-H (Single Sign-On H)".
Introduïu el nom de remitent → premeu [Acceptar].
Per eliminar un nom de remitent:
Seleccioneu el número del nom de remitent que voleu eliminar → premeu [Eliminar].
Per seleccionar el número del nom de remitent que voleu eliminar, introduïu-lo amb - (tecles numèriques).
Premeu [Sí].
No podeu eliminar més d'un nom de remitent alhora.
4.
Premeu [Tancar].

NOTA
Podeu configurar que aparegui o s'imprimeixi el nom del remitent en lloc del nom emmagatzemat com a nom de la unitat d'[Opcions]. (Vegeu "Selecció del nom del remitent en enviar un fax").
52W7-0E1