Especificació d'un servidor de fitxers fent servir la tecla Examinar (Windows [SMB])

Podeu especificar un servidor de fitxers des d'un grup de treball, o especificar el nom del domini d'un servidor Active Directory a la màquina.
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → [Nova destinació].
2.
Premeu [Fitxer].
3.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu [Windows (SMB)].
4.
Premeu [Examinar].
IMPORTANT
Després d'engegar l'alimentació principal, heu d'esperar el temps establert a [Temps d'espera per a connexió a l'inici] abans de prémer [Examinar]. No és possible la transmissió per xarxa fins que hagi transcorregut aquest temps inicial. (Vegeu "Setting the Waiting Time for Connection at Startup").
5.
Seleccioneu el grup de treball que vulgueu.
També podeu seleccionar el grup de treball a una llista de noms de domini del servidor Active Directory desats a l'equip si seleccioneu [Directori] a la llista desplegable.
Si voleu registrar un nom de domini del servidor Directori, premeu [Desar] → introduïu el nom de domini del servidor.
NOTA
Podeu registrar un màxim de cinc servidors de directoris.
Per editar un nom de domini, seleccioneu el nom del domini que vulgueu editar → premeu [Editar].
Per eliminar un nom de domini, seleccioneu el nom del domini que vulgueu eliminar → premeu [Eliminar].
6.
Seleccioneu el servidor de fitxers → seleccioneu la carpeta → premeu [Acceptar].
Per pujar un nivell, premeu [Pujar].
Si s'obre la pantalla Introduir contrasenya de xarxa, introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya → premeu [Acceptar].
Per afegir una altra destinació, premeu [Següent destinació] → repetiu els passos del 3 al 6.
IMPORTANT
No podeu cercar una destinació amb un servidor LDAP si hi ha més de cinc minuts de diferència entre els ajusts d'hora del servidor i els d'aquest equip.
7.
Premeu [Acceptar].
52W7-12C