Balanç de color

Podeu ajustar el color variant la força i la densitat relatives del groc, del magenta, del cian i del negre.
Aquest ajust es pot fer per a cada paper estucat i paper no estucat.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Balanç de color].
3.
Seleccioneu [No estucat] o [Estucat].
4.
Premeu [-] o [+] per ajustar la força de cada color.
5.
Premeu [Ajust fi de densitat].
6.
Seleccioneu el color que voleu ajustar → premeu [-] o [+] per ajustar el nivell de les àrees de densitat més fosques (alta), mitjanes i més clares (baixa).
7.
Premeu [Acceptar].
52W7-0KS