Visualització prèvia

Aquest mode permet realitzar una visualització prèvia de les dades llegides dels originals i comprovar el nombre de pàgines abans d'enviar el document.
1.
Premeu → [Llegir i enviar].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Visualització prèvia].
3.
Premeu [Tancar].
4.
Premeu .
5.
Premeu [Iniciar enviament].
6.
Premeu o per seleccionar la pàgina que voleu comprovar.
Podeu prémer (reduir) o (ampliar) per reduir o ampliar.
Podeu prémer , , o per especificar l'àrea que voleu mostrar quan amplieu o reduïu la pàgina.
També podeu eliminar les pàgines llegides si ho necessiteu.
Si voleu eliminar una sola pàgina:
Si voleu eliminar diverses pàgines consecutives:
Si voleu eliminar una sola pàgina:
Premeu [Eliminar pàgina] → [Una pàgina].
Premeu [-] o [+] per seleccionar la pàgina que vulgueu eliminar.
Premeu [Iniciar eliminació] → [Sí].
Si voleu eliminar diverses pàgines consecutives:
Premeu [Eliminar pàgina] → [Diverses pàgines].
Premeu [Primera pàgina] → premeu [-] o [+] per seleccionar la primera pàgina de l'interval que voleu eliminar.
Premeu [Última pàgina] → premeu [-] o [+] per seleccionar l'última pàgina de l'interval que voleu eliminar.
Premeu [Iniciar eliminació] → [Sí].
7.
Premeu [Iniciar enviament].
52W7-14A