Desar una adreça Espai avançat

A l'Espai avançat d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE, una carpeta oberta com a servidor SMB o WebDAV es pot emmagatzemar com a destinació a la llibreta d'adreces.
Per obtenir més informació sobre els Espais avançats, vegeu els manuals de l'usuari d'altres equips de la sèrie imageRUNNER ADVANCE amb Espais avançats.
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → [Llibreta d'adreces].
2.
Premeu [Desar/Editar].
3.
Premeu [Desar nova adreça].
4.
Premeu [Fitxer].
5.
Premeu [Nom].
6.
Introduïu un nom per al servidor de fitxers → premeu [Acceptar].
NOTA
El primer caràcter que introduïu per al nom es fa servir per ordenar la llista de destinacions quan premeu les tecles, com [ABC], [DEF] i [GHI], de la pantalla Llibreta d'adreces. Si premeu [Cercar per nom], a la pantalla Llibreta d'adreces, apareix una pantalla per delimitar la cerca a la llibreta d'adreces.
7.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu una llista d'adreces de la llista d'adreces 1 a 10.
Les llistes d'adreces són una forma pràctica de classificar les destinacions.
8.
Premeu la llista desplegable <Protocol:> → seleccioneu el protocol que vulgueu.
Seleccioneu [Windows (SMB)] o [WebDAV].
IMPORTANT
Per desar fitxers a l'espai avançat d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE on s'hagi instal·lat ColorPASS oimagePASS, seleccioneu [WebDAV]. (No es pot utilitzar Windows (SMB).)
9.
Especifiqueu cada opció.
Per obtenir més informació sobre la configuració, vegeu el pas 4 de "Emmagatzematge en un Espai avançat".
Si intenteu enviar un document a un espai avançat per al qual hi ha activada l'opció [Confirmar abans d'enviar], apareix cada vegada una pantalla que indica que heu d'introduir una contrasenya.
Si voleu registrar un espai avançat en una adreça de grup, desactiveu l'opció [Confirmar abans d'enviar]. No podeu enviar a una adreça de grup que inclou un espai avançat en què l'opció [Confirmar abans d'enviar] estigui activada.
NOTA
Si especifiqueu la destinació que heu activat per a [Confirmar abans d'enviar] com a destinació de reenviament, no apareixerà la pantalla per introduir la contrasenya. S'utilitza la contrasenya desada i es porta a terme el reenviament.
10.
Premeu [Acceptar].
Si esteu gestionant els números d'accés de la llibreta d'adreces, heu de dur a terme el procediment que s'indica al pas 11 de "Emmagatzematge d'una adreça de correu electrònic".
11.
Premeu [Tancar] → [Acceptar].

IMPORTANT
Si activeu [Canviar idioma/teclat Activat/Desactivat], és possible que el nom de l'amfitrió i el camí de la carpeta de la destinació del servidor de fitxers no apareguin correctament i que no pugueu examinar-los. (Vegeu "Activació del canvi d'idioma/teclat").
52W7-133