Opcions de la bústia

Podeu especificar les opcions per als fitxers emmagatzemats en bústies i especificar opcions de seguretat de bústia.
52W7-24S