Especificació de les opcions de fax

En aquesta secció es descriu com especificar les opcions de fax.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
52W7-0CW