Impressió de les opcions de servidor LDAP

1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Desar servidor LDAP].
3.
Premeu [Imprimir llista].
NOTA
Les llistes només es poden imprimir si hi ha paper de mida A3, A4 o A4R (normal, reciclat, fi o de color) carregat a un origen de paper, les opcions del qual estan activades a l'opció [Altra] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració). Això no obstant, si hi ha activada l'opció [Considerar tipus de paper] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix], no podeu imprimir des d'un allotjament de paper amb el color de paper especificat. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix").
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Tancar].

NOTA
Només l'administrador pot imprimir la llista de servidors LDAP desats. (Vegeu "Opcions d'administrador").
52W7-0H6