Comprovació de la informació de fitxers

Podeu comprovar els detalls dels fitxers desats en una bústia.
També podeu veure el contingut dels fitxers.
1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Detalls].
3.
Premeu [Acceptar].
Si voleu canviar el nom del fitxer, premeu [Canviar nom de fitxer].
Per a més informació sobre les icones de la pantalla Detalls, vegeu "Tipus d'icones de bústia".
52W7-16Y