Opcions de funcions: Impressió segura

Element
Descripció de l'opció
Opció predeterminada
Es pot establir en
IU remot
Lliurament d'informació
de dispositius disponible
[Opcions d'autenticació simples]
Ometre entrada PIN per a treball d'impressió segura: On, Off
Off
Sol·licitar nom de domini per determinar el meu treball: On, Off
On
[Només permetre treballs d'impressió xifrada]*1
On, Off
Off
*1
Indica elements que només apareixen quan l'equip opcional adequat està disponible per al seu ús.
52W7-05E