Impressió d'MDN/DSN en rebre

En mode complet d'I-fax, s'enviarà una notificació de lliurament de correu a aquest equip des del destinatari i el servidor de correu. Els missatges de correu electrònic de notificació s'imprimiran.
Podeu confirmar el lliurament correcte de l'I-fax a la notificació de lliurament de correu (assumpte, contingut del missatge, etc.).
Si el lliurament a l'equip Canon ha estat correcte, apareixerà "correctament" a "Assumpte". La informació impresa pot variar en funció de si l'ha enviat l'equip receptor o el servidor de correu.
NOTA
El lliurament d'I-fax també es pot confirma a l'informe de TX. (Vegeu "Impressió d'informes").

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Imprimir MDN/DSN en rebre].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu imprimir el resultat de l'enviament en rebre un MDN/DSN, seleccioneu [Off].
52W7-0CL