Problemes en altres situacions

Les transmissions són lentes.


S'envien documents en alta resolució?
Es recomana enviar en baixa resolució els documents que continguin només text.

Les transmissions per fax són lentes.


S'ha activat [TX amb ECM]?
Comproveu les opcions per a [TX amb ECM].
El tipus d'original estava establert a [Text/Foto] quan heu enviat el document?
Si l'original no conté fotos, seleccioneu [Text] a [Tipus d'original]. (Vegeu "Configuració del tipus d'original").

Els documents no es poden enviar a l'estranger (codi d'error núm. 018).


S'ha introduït una pausa en el número de fax?
Introduïu una pausa després del codi de país o després del número de fax del destinatari i, a continuació, torneu a marcar el número. (Vegeu "Introducció d'un número de fax nou").
Canvieu l'opció Llarga distància de la pantalla d'opcions si envieu els documents a destinacions emmagatzemades a la llibreta d'adreces. (Vegeu "Comprovació/Edició/Eliminació d'una adreça emmagatzemada").
52W7-11R