Visualització prèvia d'un fitxer

Podeu veure una visualització prèvia de fitxers desats en una bústia.
1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Mostrar imatge].
NOTA
Si seleccioneu diversos fitxers, només apareix el contingut dels fitxers seleccionats (destacats).
3.
Premeu [Acceptar].
52W7-170