Canvi de les opcions predeterminades de la funció de fax

Podeu canviar les opcions predeterminades de [Fax].
Aquest mode es pot establir quan la funció de fax està disponible per a l'ús. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".

Canvi de les opcions predeterminades de la funció de fax

1.
Premeu .
Per desar una tecla d'opcions favorites, activeu el mode Fax.
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Canviar opcions predeterminades].
4.
Premeu [Desar].
5.
Premeu [Sí].
6.
Premeu [Tancar].

Inicialització de les opcions predeterminades de la funció de fax

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Canviar opcions predeterminades].
4.
Premeu [Inicialitzar].
5.
Premeu [Sí].
52W7-0CY