Impressió de llistes

Podeu imprimir una llista de fitxers desats en una bústia.
1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Imprimir llista].
NOTA
Encara que ordeneu la llista de fitxers desats prement [Nom] o [Data/hora], la llista de fitxers s'imprimirà en l'ordre en què els fitxers s'han desat a la bústia.
3.
Premeu [Sí].

NOTA
Les llistes només es poden imprimir si hi ha paper de mida A3, A4 o A4R (normal, reciclat, fi o de color) carregat a un origen de paper que estigui activat a [Altra] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració). Això no obstant, si hi ha activada l'opció [Considerar tipus de paper] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix], no podeu imprimir des d'un allotjament de paper amb el color de paper especificat. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix").
S'imprimeix la informació següent: el número de bústia, el tipus de fitxer, el nom del fitxer, la mida del paper, el nombre de pàgines, el nom d'usuari, la data i l'hora.
52W7-172