Instal·lació d'opcions del sistema/aplicacions MEAP (lliurament)

Si l'equip està connectat a una xarxa exterior, podeu instal·lar les opcions del sistema/aplicacions MEAP mitjançant el servidor de lliurament.
IMPORTANT
Per dur a terme el procediment que es descriu en aquest apartat, heu d'iniciar sessió a l'equip com a administrador. (Vegeu "Logging In to the Machine as an Administrator").
NOTA
Prepareu el certificat del número d'accés de llicència inclòs al paquet.
Per obtenir instruccions sobre com connectar-se a una xarxa externa, vegeu "Network Environment Setup Procedures".
Per comprovar si l'equip por comunicar-se correctament amb el servidor de lliurament, feu una prova de comunicació abans de la instal·lació tal com calgui. (Vegeu "Realització d'una prova de comunicació amb el servidor de lliurament").

Instal·lació d'una opció del sistema/aplicació MEAP mitjançant la pantalla tàctil

Podeu instal·lar les opcions del sistema/aplicacions MEAP a l'equip mitjançant la pantalla tàctil.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Llicències/Altres] → [Registrar/Actualitzar programari].
3.
Premeu [Install Applications/Options] → [License Access Number].
4.
Introduïu el número d'accés de llicència de quatre dígits → premeu [Acceptar].
Repetiu aquest pas quatre vegades, de manera que introduïu en total els 16 dígits del número d'accés de llicència.
5.
Premeu [Start].
6.
Seleccioneu una opció del sistema/aplicació MEAP → premeu [Install].
[Do Not Start]: Premeu aquesta opció per no iniciar l'aplicació MEAP quan la instal·leu.
Si apareix la pantalla del contracte de llicència, confirmeu la informació → premeu [Accept].
Les opcions del sistema s'activen després de reiniciar l'equip. Reinicieu l'equip després de la instal·lació.
IMPORTANT
Si premeu [Do Not Start] en instal·lar una aplicació MEAP, cal iniciar l'aplicació MEAP abans de fer-la servir. (Vegeu "Starting/Stopping Applications").
NOTA
Podeu seleccionar diverses opcions del sistema/aplicacions MEAP, però no podeu seleccionar diferents versions d'un producte al mateix temps.

Instal·lació d'opcions del sistema/aplicacions MEAP amb la IU remot

Podeu instal·lar les opcions del sistema/aplicacions MEAP a l'equip mitjançant la IU remot.
1.
A la pàgina de portal de la IU remot, feu clic a [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Feu clic a [Delivered Installation].
3.
Introduïu el número d'accés de llicència → feu clic a [Next].
NOTA
Si introduïu un número d'accés de llicència incorrecte, apareix una pàgina d'error.
4.
Seleccioneu una opció del sistema/aplicació MEAP → feu clic a [Start Installation].
Operacions després de la instal·lació:
Start: Inicia l'aplicació MEAP instal·lada.
Stop: Atura l'aplicació MEAP instal·lada.
Si apareix la pantalla del contracte de llicència, confirmeu la informació → feu clic a [Accept].
Les opcions del sistema s'activen després de reiniciar l'equip. Reinicieu l'equip després de la instal·lació.
Feu clic [To Delivered Installation] per tornar a la pàgina d'instal·lació de lliurament.
IMPORTANT
Si premeu [Stop] en instal·lar una aplicació MEAP, cal iniciar l'aplicació MEAP abans de fer-la servir. (Vegeu "Starting/Stopping Applications").

NOTA
El nombre màxim d'aplicacions MEAP que es poden instal·lar és de 19.
L'espai màxim de disc dur assignat per instal·lar aplicacions MEAP és d'1 GB.
Depenent l'aplicació MEAP, hi pot haver altres requisits del sistema per a la instal·lació. Per a més informació, vegeu el manual distribuït amb cada aplicació MEAP.
Segons l'opció del sistema/aplicació MEAP instal·lada, podeu descarregar el manual o programari relacionat per a l'opció del sistema/aplicació MEAP de l'URL que apareix a la pantalla després de la instal·lació.
52W7-020