Opcions d'Inici ràpid

Si configureu l'inici ràpid, podeu reduir el temps des que engegueu l'alimentació principal de l'equip fins que comenceu a operar amb l'equip i a escanejar documents.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions temporitzador/energia] → [Opcions inici ràpid per l'alimentació principal].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no configureu l'inici ràpid, premeu [Off].
IMPORTANT
Encara que aquesta funció estigui activada, l'equip no s'inicia de forma ràpida en les situacions següents:
Quan Servidor d'imagePRESS està instal·lat a l'equip
Quan qualsevol de les opcions de xarxa següents estan activades
RARP
BOOTP
IPsec
IPv6
NetWare
AppleTalk
Quan engegueu l'alimentació principal de l'equip després d'haver apagat l'alimentació principal en qualsevol de les condicions següents
Han transcorregut més de 110 hores després de l'inici ràpid
Realització de treballs
Els treballs estan reservats
Just després de fer servir línies telefòniques
Còpia de seguretat de dades
Quan s'accedeix a l'equip a través d'una xarxa
Després d'especificar opcions que necessiten que l'equip es reiniciï
S'ha produït un error
Quan s'utilitza el Mode de funcions limitades
La clavilla d'alimentació s'ha desconnectat després d'haver apagat l'alimentació principal
Quan s'instal·len a l'equip aplicacions MEAP que no són compatibles amb l'inici ràpid
Quan s'engega l'alimentació principal de l'equip en 20 segons després d'haver apagat l'alimentació principal
Quan s'engega l'alimentació principal de l'equip després d'haver apagat l'alimentació principal des de la IU remot
NOTA
Si configureu l'inici ràpid mentre l'opció To d'estalvi energia/repòs està activada, el to sona quan s'engega o s'apaga l'alimentació principal de l'equip. (Depenent de les situacions, l'equip no s'inicia ràpidament i el to no sona.)
52W7-071