Sortida cara amunt/cara avall amb unitat d'acabat externa

Podeu especificar si els fulls han de sortir amb l'anvers cap amunt o cap avall per dipositar paper de l'High Capacity Stacker-H a la unitat d'acabat externa.
Aquest mode es pot establir si l'High Capacity Stacker-H o la unitat d'acabat externa estan instal·lades. (Vegeu "High Capacity Stacker-H").
IMPORTANT
Aquestes opcions per a l'Servidor d'imagePRESS tenen prioritat en aquest mode.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Sortida cara amunt/avall amb un. acabat ext.].
4.
Seleccioneu [Cara amunt] o [Cara avall] → premeu [Acceptar] .
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
[Cara amunt]:
Els fulls impresos es dipositen sempre amb l'anvers cap amunt.
[Cara avall]:
Els fulls impresos es dipositen sempre amb l'anvers cap avall.
52W7-08J