Cerca automàtica al servidor LDAP

Aquest mode permet configurar l'equip perquè cerqui automàticament el servidor LDAP.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Cerca automàtica en usar servidor LDAP].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu configurar l'equip perquè cerqui automàticament el servidor LDAP, seleccioneu [Off].
52W7-0H7