Impediment de l'accés no autoritzat

En aquest apartat es descriuen les mesures de seguretat per impedir l'accés no autoritzat des de la xarxa externa. És de lectura obligada per a tots els usuaris i administradors abans d'utilitzar aquest equip, altres impressores i equips multifunció connectats a la xarxa.
Durant els darrers anys, una impressora o un equip multifunció connectats a la xarxa poden oferir-vos diverses funcions útils, com ara la impressió des d'un ordinador, l'ús des d'un ordinador utilitzant la funció remota i l'enviament de documents llegits per Internet. D'altra banda, és essencial prendre mesures de seguretat per reduir el risc de seguretat de la filtració d'informació, ja que una impressora o un equip multifunció estan més exposats a les amenaces, com ara l'accés no autoritzat i el robatori, quan estan connectats a la xarxa.
En aquesta secció s'expliquen les opcions que heu d'especificar per evitar l'accés no autoritzar abans d'utilitzar una impressora o un equip multifunció connectats a la xarxa.
Mesures de seguretat per evitar l'accés no autoritzat des d'una xarxa externa
1.
2.
3.
4.

Assignació d'una adreça IP privada

Una adreça IP és una etiqueta numèrica assignada a cada dispositiu que participa en una xarxa d'ordinadors. Una "adreça IP global" s'utilitza per a la comunicació amb connexió a Internet, i una "adreça IP privada" s'utilitza per a la comunicació dins d'una xarxa d'àrea local, com ara una LAN de l'empresa.
Si s'assigna una adreça IP global, la impressora o l'equip multifunció queden oberts al públic i s'hi pot accedir per Internet. D'aquesta manera, el risc de filtració d'informació a causa de l'accés no autoritzat des de xarxes externes augmenta. En canvi, si s'assigna una adreça IP privada, la impressora o l'equip multifunció queden tancats a les xarxes externes oberts i només hi poden accedir els usuaris de la vostra xarxa d'àrea local, com ara la LAN de l'empresa.
Adreça IP global
S'hi pot accedir des de la xarxa
externa
Adreça IP privada
Hi poden accedir els usuaris d'una xarxa local
xarxa
Bàsicament, assigneu una adreça IP privada a la impressora o l'equip multifunció. Assegureu-vos de confirmar si l'adreça IP assignada a la impressora o l'equip multifunció que utilitzeu és una adreça IP privada o no. En aquest exemple, una adreça IP es troba en un dels rangs següents.
Rangs per a adreces IP privades
De 10.0.0.0 a 10.255.255.255
De 172.16.0.0 a 172.31.255.255
De 192.168.0.0 a 192.168.255.255
Per obtenir informació sobre com confirmar l'adreça IP, vegeu "TCP/IPv4 Settings".
NOTA
Si s'ha assignat una adreça IP global a una impressora o un equip multifunció, podeu crear un entorn de xarxa per reduir el risc d'accés no autoritzat instal·lant programari de seguretat, com ara un tallafoc que impedeixi l'accés des de xarxes externes. Si voleu assignar una adreça IP privada a una impressora o un equip multifunció per utilitzar-los, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa.

Ús d'un tallafocs per limitar la transmissió

Un tallafoc és un sistema que evita l'accés no autoritzat des de xarxes externes i protegeix contra atacs o intrusions a la xarxa d'àrea local. Podeu utilitzar-lo en aquest entorn de xarxa per blocar els accessos des d'una xarxa externa que semblin perillosos, restringint la comunicació des de les adreces IP especificades de la xarxa externa. La funció instal·lada en una impressora o un equip multifunció Canon us permet configurar el filtre d'adreces IP.
Per obtenir informació sobre com configurar un filtre d'adreces IP, seguiu els passos 15 i 16 a "TCP/IPv4 Settings," i els passos 9 i 10 a "TCP/IPv6 Settings".

Especificació de la comunicació xifrada TLS

Per obtenir informació sobre la comunicació xifrada TLS, vegeu "Seguretat de xarxa," i per obtenir informació sobre els procediments que cal especificar, vegeu "Specifying the TLS Encrypted Communication Settings".

Establiment del PIN per gestionar informació desada a l'equip multifunció

Si un tercer malintencionat intenta obtenir accés no autoritzat a una impressora o un equip multifunció, l'establiment d'un PIN per a la informació desada a l'equip reduirà el risc de filtració d'informació. La impressora o l'equip multifunció Canon us permet protegir diversos tipus d'informació establint un PIN.
Establiment d'un PIN per a cada funció
Establiment d'un PIN per utilitzar la IU remot
Per a més informació, vegeu "IU remot".
Establiment d'un PIN per a les opcions de l'administrador del sistema
Per a més informació, vegeu " Especificació de les opcions de l'administrador del sistema".
Establiment d'un PIN per a l'accés a la llibreta d'adreces
Per a més informació, vegeu "PIN de llibreta d'adreces".
Establiment d'un PIN per a l'accés a la bústia
Per a més informació, vegeu "Opcions de la bústia".
A la llista anterior hi ha alguns exemples de mesures de seguretat per impedir l'accés no autoritzat. Per obtenir més informació sobre les altres mesures de seguretat, vegeu "Seguretat," i preneu les mesures de seguretat necessàries per impedir l'accés no autoritzat d'acord amb les necessitats del vostre entorn.
52W7-22W