Temps d'espera de l'enviament en mode complet

Podeu establir el temps que ha de passar abans que finalitzin automàticament les operacions d'enviament si no es rep un missatge de correu electrònic de notificació (MDN) del receptor quan s'envia un I-fax en el mode complet.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Temps per a TX en mode complet].
4.
Especifiqueu el temps prement [-] o [+] → premeu [Acceptar].
52W7-0CK