Especificació de les opcions de bústia d'I-fax

En aquesta secció es descriuen diverses opcions, inclòs el mode Bloqueig mem., per a la bústia fax confidencial/bústia RX en memòria a la bústia d'I-fax.

Establir/Desar bústies de fax confidencial

Podeu establir i registrar un nom i un PIN per a qualsevol bústia de fax confidencial. També podeu inicialitzar el nom i el PIN desats.

PIN de bústia de RX en memòria

Podeu configurar la bústia de recepció en memòria amb un PIN de set dígits perquè només puguin accedir-hi els usuaris que introdueixin el PIN.

Usar bloqueig de memòria d'I-fax

Si activeu [Usar bloqueig de memòria d'I-fax], l'equip emmagatzema els documents d'I-fax rebuts en memòria sense imprimir-los. Això s'anomena bloqueig de memòria d'I-fax.
Més endavant, podeu comprovar els documents rebuts a la bústia RX en memòria, i imprimir-los o enviar-los.

Hora d'inici de bloqueig de memòria

Podeu establir que el mode de bloqueig de memòria s'iniciï automàticament a una hora determinada.

Hora de finalització bloqueig de memòria

Podeu establir que el mode de bloqueig de memòria finalitzi automàticament a una hora determinada.

Temps d'espera RX dades dividides

Si es triga més en rebre totes les parts d'un document d'I-fax dividit que el temps establert a l'opció de temps espera de recepció de dades dividides, únicament les dades que s'han rebut es podran combinar per formar de nou el document.
S'imprimeixen les dades que es poden combinar per formar pàgines completes i les dades restants s'eliminen sense imprimir.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Rebre/Reenviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Establir bústia de fax/I-fax].
Per configurar o emmagatzemar una bústia de fax confidencial:
Per definir el PIN d'una bústia de recepció en memòria:
Per emmagatzemar en memòria documents rebuts per I-fax:
Per especificar les opcions d'hora d'inici de bloqueig de memòria:
Per especificar les opcions d'hora de finalització de bloqueig de memòria:
Per especificar les opcions de temps d'espera de recepció de dades dividides:
Per configurar o emmagatzemar una bústia de fax confidencial:
Premeu [Establir/Desar bústies de fax confidencial].
Premeu el número de bústia de fax confidencial que vulgueu.
Si introduïu un número de bústia de fax confidencial amb - (tecles numèriques), introduïu un número de dos dígits → premeu [Acceptar].
Especifiqueu cada opció → premeu [Acceptar] → [Tancar].
[Desar nom de bústia]:
Premeu [Desar nom de bústia] → escriviu un nom → premeu [Acceptar].
[PIN]:
Premeu [PIN] → introduïu un màxim de set dígits per al PIN de la bústia de fax confidencial amb - (tecles numèriques). Premeu [Confirmar] → torneu a introduir el PIN per confirmar-lo → premeu [Acceptar]. Podeu deixar el PIN en blanc. No es pot desar un PIN només amb zeros, com <0000000>.
[Opcions env. URL]:
Si configureu l'equip perquè enviï per correu electrònic un enllaç a la bústia de fax confidencial en què està s'ha desat el document, podeu comprovar o realitzar operacions en el document de la bústia de fax confidencial mitjançant la IU (interfície d'usuari) remot de l'equip. Si voleu enviar un enllaç a una bústia de fax confidencial per correu electrònic, premeu [Opcions env. URL] → especifiqueu la destinació → premeu [Acceptar].
[Inicialitzar]:
Per inicialitzar les opcions, seleccioneu la bústia de fax confidencial que vulgueu inicialitzar → premeu [Inicialitzar] → [Sí].
IMPORTANT
Atès que no hi ha cap manera de comprovar el PIN desat, anoteu-lo i deseu-lo en un lloc segur.
Per definir el PIN d'una bústia de recepció en memòria:
Premeu [PIN de bústia de RX en memòria].
Premeu [Establir].
NOTA
Si no indiqueu un nom de fitxer, s'utilitzaran els primers 24 caràcters del nom de la condició. No obstant això, podeu canviar el nom del fitxer en qualsevol moment.
Premeu [PIN] → introduïu el PIN.
Premeu [Confirmar] → introduïu el mateix PIN → premeu [Acceptar].
Premeu [Acceptar].
Si no voleu establir cap PIN per a la bústia RX en memòria, premeu [Acceptar] sense introduir cap número.
No es pot desar un PIN només amb zeros, com <0000000>. Si introduïu un número amb zeros al davant, com per exemple <02> o <002>, els zeros s'ignoren i el número queda registrat com a <0000002>, és a dir, com si haguéssiu introduït el número <2>.
IMPORTANT
Atès que no hi ha cap manera de comprovar el PIN desat, anoteu-lo i deseu-lo en un lloc segur.
Per emmagatzemar en memòria documents rebuts per I-fax:
Premeu [Usar bloqueig de memòria d'I-fax].
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu utilitzar el bloqueig de memòria d'I-fax, seleccioneu [Off].
IMPORTANT
Si no apareix el missatge <S'ha activat la recepció d'I-fax en memòria.>, activeu l'opció [Bloqueig de memòria I-fax] a la pantalla Bústia RX en memòria.
Per especificar les opcions d'hora d'inici de bloqueig de memòria:
Premeu [Hora d'inici de bloqueig de memòria].
Seleccioneu les condicions.
Si seleccioneu [Cada dia], seleccioneu un número (d'[1] a [5]) → introduïu l'hora d'inici amb - (tecles numèriques) → premeu [Acceptar]
Podeu establir un màxim de cinc hores d'inici.
L'hora es mostra en format 24 hores. Per a l'hora, introduïu un número de quatre dígits inclosos zeros.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, introduïu un altre número de quatre dígits.
Si seleccioneu [Especificar dies], seleccioneu un dia de la setmana ([Dg.] a [Ds.]) → seleccioneu un número ([1] a [5]).
Introduïu l'hora d'inici amb - (tecles numèriques) → premeu [Acceptar].
Podeu desar un màxim de cinc hores d'inici per a cada dia de la setmana.
L'hora es mostra en format 24 hores. Per a l'hora, introduïu un número de quatre dígits inclosos zeros.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, introduïu un altre número de quatre dígits.
Si seleccioneu [Off], premeu [Acceptar].
Si seleccioneu [Off], el bloqueig de memòria no s'activarà automàticament a l'hora especificada. Podeu activar o desactivar manualment el bloqueig de memòria amb [On] o [Off] a <Bloqueig de memòria I-fax> a la pantalla Bústia RX en memòria.
NOTA
Podeu seleccionar [Cada dia] per a l'hora d'inici de bloqueig de memòria i [Especificar dies] per a l'hora de finalització de bloqueig de memòria, i a l'inrevés.
Per especificar les opcions d'hora de finalització de bloqueig de memòria:
Premeu [Hora de finalització de bloqueig de memòria].
Seleccioneu les condicions.
Si seleccioneu [Cada dia], seleccioneu un número (d'[1] a [5]) → introduïu l'hora de finalització amb - (tecles numèriques) → premeu [Acceptar]
Podeu establir un màxim de cinc hores de finalització.
L'hora es mostra en format 24 hores. Per a l'hora, introduïu un número de quatre dígits inclosos zeros.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, introduïu un altre número de quatre dígits.
Si seleccioneu [Especificar dies], seleccioneu un dia de la setmana ([Dg.] a [Ds.]) → seleccioneu un número ([1] a [5]).
Introduïu l'hora de finalització amb - (tecles numèriques) → premeu [Acceptar].
Podeu desar un màxim de cinc hores d'inici per a cada dia de la setmana.
L'hora es mostra en format 24 hores. Per a l'hora, introduïu un número de quatre dígits inclosos zeros.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, introduïu un altre número de quatre dígits.
Si seleccioneu [Off], premeu [Acceptar].
El mode Bloqueig mem. no es desactivarà automàticament. Podeu activar o desactivar manualment el bloqueig de memòria amb [On] o [Off] a <Bloqueig de memòria I-fax> a la pantalla Bústia RX en memòria.
NOTA
Podeu seleccionar [Cada dia] per a l'hora d'inici de bloqueig de memòria i [Especificar dies] per a l'hora de finalització de bloqueig de memòria, i a l'inrevés.
Per especificar les opcions de temps d'espera de recepció de dades dividides:
Premeu [Temps per a RX dades dividides].
Premeu [-] o [+] per ajustar l'opció de temps d'espera → [Acceptar].
NOTA
Si establiu el temps d'espera de recepció de dades dividides a "0", no s'estableix cap temps d'espera de recepció per a dades dividides.

IMPORTANT
No podeu desar els documents rebuts a la memòria en els casos següents. Aquests valors depenen de l'espai lliure que quedi al disc dur.
Quan hi ha més de 1.500 documents o imatges emmagatzemats a totes les bústies.
Quan hi ha aproximadament 6.000 pàgines de documents o imatges emmagatzemades a totes les bústies.
Quan no hi ha prou memòria disponible.
Si esborreu les dades dividides, no es poden combinar per formar un document complet encara que es rebin les dades dividides que falten més endavant.
Les dades dividides no es poden imprimir con una imatge normal si no les combineu.
Si s'eliminen les dades dividides quan s'estan especificant les opcions de reenviament o el mode de bloqueig de memòria de les dades dividides, es cancel·len tots els processos relatius a la imatge impresa forçada.
NOTA
Podeu crear fins a 50 bústies de fax confidencial.
Els números per a les bústies de fax confidencial són de 00 a 49.
El nom per a les bústies de fax confidencial és opcional.
El PIN per a les bústies de fax confidencial és opcional.
Per al PIN, podeu introduir un màxim de set dígits. Si introduïu menys de set dígits, l'equip desa el PIN amb zeros al davant.
Exemple: Si introduïu <321>, es desa <0000321>.
52W7-0EX