Comprovació de la transmissió d'I-fax

Podeu comprovar si el servidor POP rep un I-fax. Si el servidor POP ha rebut un I-fax, s'inicia la recepció.
IMPORTANT
Quan d'utilitza la funció de fax remot, aquest equip rep com a I-fax un document de fax reenviat per l'equip servidor.
NOTA
Per utilitzar l'opció [Comprovar RX d'I-fax], activeu <POP> a [Opcions de comunicació] per tal que l'equip pugui rebre mitjançant POP. (Vegeu "Opcions de comunicació comunes de correu electrònic/I-fax").
Podeu rebre I-faxos automàticament sense prémer la tecla Comprovar RX d'I-fax en els casos següents (Vegeu "Opcions de comunicació comunes de correu electrònic/I-fax").:
<Interval POP> a [Opcions de comunicació] té definit un valor que no és '0'.
Es reben I-faxos amb SMTP sense passar per un servidor.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball] → [Estat de treballs] → seleccioneu [Reenviar] a la llista desplegable → premeu [Comprovar RX d'I-fax].
Si el servidor POP ha rebut un I-fax, s'inicia la recepció.
NOTA
Si premeu [Treball] → [Registre de treballs] → seleccioneu [Rebre] a la llista desplegable, també es mostra [Comprovar RX d'I-fax].
3.
Premeu [Tancar].
52W7-1FK