Canvi de la pantalla predeterminada d'enviament

Podeu establir si voleu que aparegui la pantalla [Estàndard], [Accés ràpid], [Opcions favorites] o [Llibreta d'adreces] quan se seleccioni una funció al menú principal, quan s'activi el reinici automàtic o quan premeu .
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Pantalla predeterminada].
4.
Especifiqueu les opcions que cal establir com a predeterminades → premeu [Acceptar].
NOTA
Si seleccioneu l'opció [Llibreta d'adreces], podeu triar el tipus de llibreta d'adreces que es mostrarà. Per a més informació, vegeu " Canvi de la pantalla predeterminada de la llibreta d'adreces".
52W7-0AR