Parts i funcions

Aquesta secció recull els noms i les funcions de totes les parts de l'equip.
Per a més informació sobre els productes opcionals i les seves unitats i funcions, vegeu "Productes opcionals".

Vista externa

Quan hi ha instal·lats la Duplex Color Image Reader Unit-M, el Upright Control Panel-G i la Copy Tray-R:
1.
Port USB (part frontal de l'equip)
Permet connectar el dispositiu de memòria a l'equip mitjançant l'USB.
2.
Interruptor de l'alimentació principal
Canvia a la posició "I" per engegar l'equip. (Vegeu "Parts i funcions del tauler de control").
3.
Tapa dreta de la unitat principal
Obriu aquesta tapa per eliminar encallaments de paper a la unitat principal. (Vegeu "Clearing Paper Jams").
4.
Calaix de paper 1, 2, 3
Admet un màxim de 550 fulls (80 g/m2).
5.
Port LAN
Feu servir un cable LAN per connectar l'equip a la xarxa.
6.
Port USB (part posterior de l'equip)
Utilitzeu el port USB per connectar discs durs externs i altres dispositius a l'equip.
7.
Port USB (per a la connexió a un ordinador)
Feu servir un cable USB per connectar l'equip a un ordinador.
8.
Interruptor diferencial
Detecta excessos o fuites de corrent.
9.
Botó de prova
Premeu aquest botó per comprovar l'interruptor diferencial.

Vista interna

La Duplex Color Image Reader Unit-M, el Upright Control Panel-G i la Copy Tray-R estan instal·lats.
1.
Tapa davantera
Obriu aquesta tapa per eliminar encallaments de paper a la unitat de transport de fixació. (Vegeu "Clearing Paper Jams").
2.
Unitat de transport de fixació
Obriu la unitat de transport de fixació per eliminar encallaments de paper. (Vegeu "Clearing Paper Jams").
3.
Tapa de canvi de tòner
Obriu aquesta tapa per substituir el cartutx de tòner.
4.
Cartutx de tòner
Quan s'acabi el tòner, traieu el cartutx de tòner i substituïu-lo per un de nou.
5.
Dipòsit de tòner residual
El tòner residual s'acumula en aquest dipòsit. (Vegeu "Replacing the Waste Toner Container").
6.
Tapa esquerra de la part frontal
Obriu aquesta tapa per eliminar un encallament de paper o per substituir el dipòsit de tòner residual. (Vegeu "Clearing Paper Jams").

Parts i funcions del tauler de control

1.
Indicador Procés/dades
Té una llum verda intermitent quan l'equip està realitzant operacions, i queda il·luminat de manera permanent en color verd quan hi ha dades rebudes desades en memòria.
2.
Indicador d'error
Parpelleja o s'il·lumina quan hi ha algun error a l'equip. Quan a l'indicador d'error hi hagi una llum intermitent, seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla tàctil. Quan l'indicador d'error s'il·lumini de manera permanent en color vermell, contacteu el distribuïdor local Canon.
3.
Tecla Configuració
Permet especificar la configuració.
4.
Tecla Estalvi d'energia
Es prem per establir o cancel·lar el Mode estalvi energia/Mode repòs. S'il·lumina quan l'equip entra en el Mode estalvi energia/Mode repòs. Per a més informació sobre el mode d'autorepòs, vegeu "Alimentació principal i tecla Estalvi d'energia". Per a més informació sobre el mode que s'activa després de prémer , vegeu "Canvi dels modes activats després de prémer la tecla Estalvi d'energia".
5.
Tecla Comprovació de comptadors
Es prem per veure el nombre total de còpies i impressions a la pantalla tàctil.
6.
Tecles numèriques
Es premen per introduir valors numèrics.
7.
Tecla Esborrar
Es prem per esborrar valors o caràcters introduïts.
8.
Indicador d'alimentació principal
S'il·lumina quan l'equip està engegat.
9.
Llapis editor
Feu-lo servir amb la pantalla tàctil, per introduir caràcters, per exemple. Si perdeu el llapis editor, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local Canon. No utilitzeu un objecte punxegut al tauler de control, com un llapis o un bolígraf, en el seu lloc.
10.
Tecla Aturar
Es prem per aturar un treball en curs, com un treball de lectura, còpia o fax (només lectura).
11.
Tecla Inici
Es prem per iniciar una operació.
12.
Tecla Reiniciar
Restaura les opcions estàndard de l'equip.
13.
Tecla (Iniciar/Tancar sessió) ID
Si s'ha establert un servei d'inici de sessió com, per exemple, la gestió d'ID de departaments o SSO-H, premeu per accedir o sortir.
14.
Pantalla tàctil
A la pantalla tàctil apareix la pantalla d'opcions de cada funció. Per defecte, hi ha vuit tecles de funció.
15.
Comandament d'ajust de lluminositat
S'utilitza per ajustar la brillantor de la pantalla tàctil.
16.
Tecla Opcions de volum
Mostra la pantalla Tons audibles.
17.
Tecla Monitor estat/Cancel·lar
Permet comprovar l'estat de treballs o cancel·lar treballs d'impressió. També s'utilitza per comprovar l'estat de l'equip, com ara per comprovar la quantitat de paper restant.
18.
Tecla Menú ràpid
Es prem per recuperar les funcions preferides desades al menú ràpid. A més, si feu servir l'autenticació, es pot mostrar el menú ràpid de cada usuari individual. (Vegeu "Menú ràpid").
19.
Tecla Menú principal
Mostra la pantalla Menú principal i s'utilitza, per exemple, quan es volen canviar les funcions.

NOTA
Per a més informació sobre els productes opcionals que podeu instal·lar a l'equip, vegeu "Productes opcionals".
52W7-005