Ajust manual de la densitat

Quan feu lectures, podeu ajustar la densitat al nivell més adequat per a l'original.
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per seleccionar una bústia com a ubicació d'emmagatzematge.
1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Densitat] → premeu o per ajustar la densitat de l'original.
4.
Premeu [Acceptar].
52W7-161