Ajust del nivell de correcció de curvatura

Podeu ajustar el nivell de correcció de curvatura per al tipus de paper personalitzat.
IMPORTANT
Aquest mode pot afectar l'alimentació del paper. Com que un augment gran del valor pot fer que el paper s'encalli, es recomana ajustar els valors en increments petits.
Segons la característica del tipus de paper, com ara paper gruixut, pot ser que no pugueu corregir la curvatura del paper correctament fins i tot si ajusteu el nivell de correcció.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Opcions de gestió de tipus de paper].
3.
Seleccioneu el tipus de paper que vulgueu editar de la llista → premeu [Detalls/Editar].
4.
Premeu [Canviar] per a <Nivell correcció curvatura>.
5.
Premeu [-] o [+] per a [Sortida cara amunt (invers)] o [Sortida cara avall (Normal)] per ajustar el nivell de correcció de curvatura del paper → [Acceptar].
Cara amunt/avall
Automàtic
Cara amunt
Cap avall
Impressió a una cara
D'acord amb la quantitat real d’impressions cap amunt/cap avall*1
Sortida cara amunt (invers)
Sortida cara avall (Normal)
Impressió a doble cara
Sortida cara amunt (invers)*2
*1 Comproveu impressió cap amunt/cap avall del paper de sortida. Per a les impressions amb la cara impresa cap amunt, ajusteu la configuració de "Sortida cara amunt (invers).” Per a les impressions amb la cara impresa cap avall, ajusteu la configuració de "Sortida cara avall (Normal).”
*2 Quan realitzeu una impressió a dues cares, prémer [-] o [+] per a [Sortida cara avall (Normal)] no funciona per ajustar el nivell de correcció de curvatura.
6.
Premeu [Acceptar].
La curvatura del paper es nega ajustant el paper en la direcció oposada a la de la curvatura. Feu impressions de prova al paper que heu ajustat i comproveu-ne el nivell de correcció de curvatura.
NOTA
Per establir la direcció de la curvatura del paper, col·loqueu el paper en la mateixa direcció en què es diposita a la safata.
Ajusteu el nivell de correcció de curvatura en la direcció oposada a la del paper imprès.
Direcció de curvatura del paper imprès
Direcció d'ajust
Quan el paper es corba cap amunt
Curvatura cap avall (Premeu [-])
Quan el paper es corba cap avall

Curvatura cap amunt (Premeu [+])

52W7-0J2