Eliminació d'una directiva

Podeu enviar un PDF que sigui compatible amb el servidor de gestió de drets. El permís per accedir al PDF emmagatzemat es pot modificar amb el programa Adobe LiveCycle Rights Management ES.
IMPORTANT
No podeu definir [Aplicar directiva] combinat amb les condicions següents:
Quan establiu el mode Xifrar
Quan l'opció [Format de PDF a PDF/A] està activada (Vegeu "Format de fitxers PDF a PDF/A").
NOTA
Els programes Adobe LiveCycle Rights Management ES o Adobe LiveCycle Rights Management ES2 són necessaris per utilitzar [Aplicar directiva]. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local autoritzat de Canon.
Cal satisfer les condicions següents per utilitzar [Aplicar directiva]:
El servidor Adobe LiveCycle Rights Management i la màquina estan connectats mitjançant Internet o una intranet.
L'URL per al servidor Adobe LiveCycle Rights Management està definit a [Opcions del servidor de gestió de drets]. (Vegeu "Configurar un servidor de gestió de drets").

1.
Premeu → [Llegir i enviar] → especifiqueu la destinació → premeu el botó Format de fitxer.
2.
Seleccioneu [PDF] → premeu [Aplicar directiva].
3.
Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya → premeu [Acceptar].
NOTA
Segons el mètode d'autenticació que utilitzeu, pot ser que la pantalla per introduir la contrasenya no aparegui.
Per obtenir un nom d'usuari i una contrasenya d'inici de sessió per a l'accés al servidor de gestió de drets, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.
4.
Seleccioneu la directiva que cal aplicar → premeu [Acceptar].
Les directives registrades al servidor Adobe LiveCycle Rights Management es mostren a la llista de directives.
NOTA
Es poden mostrar fins a 64 directives.
Amb aquesta màquina, només es poden aplicar directives xifrades amb AES de 128 bits o AES de 256 bits.
52W7-13X