Desament i edició d'atributs de cerca LDAP

1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Desar/editar condicions de cerca LDAP].
3.
Deseu/editeu els atributs de cerca LDAP que necessiteu.
Per desar un atribut de cerca:
Per editar un atribut de cerca:
Per eliminar un atribut de cerca:
Per desar un atribut de cerca:
Premeu [No desat 1] o [No desat 2] → [Desar/Editar].
Premeu [Mostrar nom] → escriviu el nom que s'ha de mostrar → premeu [Acceptar].
Premeu [Nom d'atribut] → escriviu el nom de l'atribut → premeu [Acceptar].
Premeu [Acceptar] → [Tancar].
Per editar un atribut de cerca:
Seleccioneu l'atribut que vulgueu editar → premeu [Desar/Editar].
NOTA
Només podeu editar els dos atributs de cerca que apareixen com a "No desat" per defecte. No podeu editar els atributs de nom, de correu electrònic, de fax, d'organització o d'unitat d'organització.
Premeu [Mostrar nom].
Introduïu un nom per mostrar → premeu [Acceptar].
Premeu [Nom d'atribut] → escriviu el nom de l'atribut → premeu [Acceptar].
Premeu [Acceptar] → [Tancar].
Per eliminar un atribut de cerca:
Seleccioneu l'atribut de cerca que voleu eliminar → premeu [Eliminar].
NOTA
Només podeu eliminar els dos atributs de cerca que apareixen com a "No desat" per defecte. No podeu eliminar els atributs de nom, correu electrònic, fax, organització o unitat d'organització.
Premeu [Sí] → [Tancar].
4.
Premeu [Tancar].
52W7-0H8