Expulsió autom. paper safata apilador

Si s'activa l'opció [Exp. paper auto. a saf. apil. en finalit. treb.], la safata surt automàticament de l'apilador quan el treball finalitza. Aquesta funció és útil si traieu la pila de paper en cada treball.
Aquest mode es pot establir si hi ha instal·lat l'High Capacity Stacker-H. (Vegeu "High Capacity Stacker-H").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Exp. paper auto. a saf. apil. en finalit. treb.].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu que la safata es mogui automàticament, seleccioneu [Off].
52W7-085