Restricció de l'accés al menú ràpid

Podeu establir si voleu permetre als usuaris generals i als usuaris no registrats que desin o editin botons del menú ràpid.
NOTA
Només l'administrador del sistema o l'administrador del sistema SSO-H (Administrador), l'Administrador de xarxa (NetworkAdmin) o l'Administrador de dispositius (DeviceAdmin) poden configurar les opcions de restricció d'accés al menú ràpid. Per obtenir informació sobre els tipus d'administradors, vegeu "Opcions d'administrador".
Si no s'estableix l'autenticació, no es visualitzaran els botons personals.

1.
Premeu .
2.
Premeu .
3.
Premeu [Restringir ús del menú ràpid].
NOTA
Si només s'han establert les opcions de l'administrador del sistema i no es fa servir el mode d'autenticació, es mostrarà la pantalla d'inici de sessió en prémer [Restringir ús del menú ràpid]. Introduïu l'identificador de l'administrador i el PIN del sistema. L'opció predeterminada tant per a la identificació de l'administrador com per al PIN del sistema és "7654321". (Vegeu " Especificació de les opcions de l'administrador del sistema").
4.
Establiu Restringir ús del menú ràpid → premeu [Acceptar].
<Desar botons compartits>:
Si heu establert <Desar botons compartits> a [On], els usuaris generals i els no autoritzats no poden desar, editar o eliminar el botó compartit ni canviar-ne la mida o la imatge de fons.
<Usar botó personal>:
Seleccioneu [On] si voleu utilitzar els botons personals.
<Pantalla predeterminada d'autenticació>:
Seleccioneu [Personal] o [Compartit] per establir la pantalla predeterminada que es mostra després de l'autenticació.
52W7-1F5