Ús de la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida

Aquesta secció descriu les precaucions que cal tenir en compte quan es fan còpies des de la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida.

Pantalles emergents de la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida

A la pantalla de funcions bàsiques de còpia ràpida apareixen pantalles emergents quan premeu determinades tecles. Premeu [Acceptar] per tancar les pantalles emergents.
Exemple: La pantalla emergent que apareix quan es prem [Ampliar].

Tecles atenuades

Les tecles per als modes que no es poden utilitzar en combinació amb un mode de còpia seleccionat s'atenuen.
Exemple: Si s'ha establert [Llibre2 pàgines].

Missatges

En funció dels modes de còpia que hagueu seleccionat, pot ser que aparegui i un missatge. En aquesta cas, no podeu seleccionar aquests modes de còpia en combinació amb els modes de còpia seleccionats actualment.
Exemple: Si col·loqueu un original a l'alimentador, quan s'hagi establert [Llibre2 pàgines].

NOTA
Per obtenir instruccions sobre com canviar la visualització de la pantalla de funcions bàsiques de còpia, vegeu " Canvi de la pantalla de funcions bàsiques de còpia".
52W7-0YR