Configuració de la llibreta d'adreces

Podeu establir un PIN per a la llibreta d'adreces o gestionar-ne els números d'accés.

PIN de llibreta d'adreces

Podeu definir un PIN per a la llibreta d'adreces. Si s'ha establert un PIN, es poden restringir les operacions de desament, edició i esborrament de destinacions.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [PIN de llibreta d'adreces] → [Establir].
3.
Premeu [PIN].
4.
Introduïu el codi PIN que vulgueu amb - (tecles numèriques).
5.
Premeu [Confirmar].
6.
Introduïu el mateix PIN per confirmar-lo → premeu [Acceptar].
Si no voleu establir cap PIN per a la bústia RX en memòria, premeu [Acceptar] sense introduir cap número.
Encara que introduïu menys de set dígits, s'afegeixen zeros a l'inici del número i s'estableix un número de set dígits. No obstant això, els zeros a l'inici del número es poden ometre en iniciar sessió. Per exemple, encara que introduïu <2>, <02> o <002>, el PIN s'estableix com a <0000002>. No obstant això, podeu iniciar sessió introduint <2>, <02> o <002>.
No podeu registrar cap identificador d'administrador ni cap PIN del sistema que només tingui zeros, com ara <0> o <00>.
7.
Premeu [Acceptar].

Gestió de la llibreta d'adreces amb números d'accés

Podeu configurar un número d'accés per a una adreça de la llibreta d'adreces per tal de restringir-ne l'accés. Els usuaris que no coneguin el número d'accés no podran veure ni utilitzar aquestes adreces especials.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Gestionar números d'accés llibretes adreces].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu gestionar els números d'accés, premeu [Off].
Si l'opció Gestionar números d'accés llibretes adreces està activada, no es pot utilitzar l'historial d'opcions.

Inclusió de contrasenyes quan s'exporta la llista d'adreces

Podeu establir si voleu incloure les contrasenyes desades per a les destinacions quan s'exporta la llista d'adreces amb la IU remot.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Incloure contras. en exportar llibreta adreces].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si no voleu incloure contrasenyes al fitxer exportat.
IMPORTANT
Si aquesta opció està desactivada, cal tornar a registrar les contrasenyes per a les destinacions a l'equip al qual s'importen les llistes d'adreces.

Definició de la llibreta d'adreces remota com a oberta

Podeu establir si cal obrir la llibreta d'adreces remota a un client extern. Per obtenir informació sobre la llibreta d'adreces remota, vegeu "Llegir i enviar".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Fer pública llibr. adrec. remota] → [Fer pública llibreta d'adreces].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu obrir la llibreta d'adreces remota externament, seleccioneu [Off].

NOTA
Quan s'accedeix a la llibreta d'adreces remota de l'equip des d'un client extern, si l'opció [Gestionar números d'accés llibretes adreces] està desactivada a [Establir destinació] (Configuració) al client extern, no podreu navegar per les destinacions gestionades amb números d'accés.
Podeu establir si voleu exportar les contrasenyes següents:
La contrasenya per a la transmissió amb subadreça establerta a les destinacions de fax
La contrasenya d'autenticació establerta per a destinacions del servidor de fitxers
Per obtenir més informació sobre com exportar la Llista d'adreces local, vegeu "Saving Settings Information to a Computer (Export Individually)".
Els canvis només es fan efectius després de reiniciar l'equip (apagar i engegar l'interruptor de l'alimentació principal). Per obtenir instruccions sobre com reiniciar (apagar i tornar a engegar l'alimentació principal) l'equip, vegeu "Abans de fer servir aquest equip".
52W7-24R