Especificació d'opcions per a totes les bústies

Podeu especificar les opcions fins al moment en què els fitxers de totes les bústies s'eliminin automàticament, o bé especificar si voleu imprimir en emmagatzemar des del controlador de la impressora.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Desar/Accedir a fitxers] → [Opcions de bústia].
3.
Premeu [Opcions per a totes les bústies] → especifiqueu les opcions → premeu [Acceptar].
<Temps per a autoeliminació de fitxers>:
Premeu o per establir el temps que ha de transcórrer abans que els fitxers s'eliminin automàticament.
<Imprimir en desar des del contr. impressora>:
Podeu seleccionar si voleu que s'imprimeixi un fitxer quan s'enviï des d'un ordinador i s'emmagatzemi en una bústia. Per imprimir un fitxer quan s'emmagatzema en una bústia, seleccioneu [On].

IMPORTANT
Independentment de les opcions de PIN per a bústies individuals, les opcions especificades a [Opcions per a totes les bústies] tenen prioritat, encara que s'hagin especificat les opcions per a [Temps per a autoeliminació de fitxers] i [Imprimir en desar des del controlador d'impressora] a [Establir/Desar bústies] per a bústies individuals. No obstant això, si es canvien les opcions per a bústies específiques després d'especificar les opcions d'[Opcions per a totes les bústies], es dóna prioritat a les opcions individuals. (Vegeu "Opcions de la bústia").
52W7-24U