Configuració del format de fitxer

Podeu establir quin format de fitxer preferiu per llegir els originals.
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → especifiqueu la destinació → premeu el botó Format de fitxer.
2.
Seleccioneu un format de fitxer per a la imatge que heu d'enviar.
[JPEG]:
Envia el fitxer en format JPEG, si seleccioneu un mode de color diferent de Blanc i negre.
[TIFF]:
Envia el fitxer en format TIFF, només si seleccioneu el mode Blanc i negre.
[PDF]:
Envia el fitxer en format PDF prescindint del mode de color. També podeu especificar opcions addicionals.
[XPS]:
Envia el fitxer en format XPS prescindint del mode de color. També podeu especificar opcions addicionals.
[OOXML]:
Envia el fitxer en format d'Office Open XML (pptx, docx) només si seleccioneu el mode Tot color o el mode Escala de gris com a mode de color.
[TIFF/JPEG (Auto)]:
Envia les imatges en format TIFF (Blanc i negre) o JPEG (Escala de gris/Color). Si seleccioneu aquest format de fitxer, [TIFF/JPEG] apareix a la pantalla de funcions bàsiques d'enviament.
IMPORTANT
Si envieu el fitxer emmagatzemat a la bústia o a la bústia de recepció en memòria, no podeu seleccionar OOXML com a format de fitxer.
Si seleccioneu [JPEG] o [TIFF/JPEG (Auto)]:
Si seleccioneu [TIFF], [PDF], [XPS] o [OOXML]:
Si seleccioneu [JPEG] o [TIFF/JPEG (Auto)]:
Premeu [Acceptar].
Si seleccioneu [JPEG] o [TIFF/JPEG (Auto)], [Dividir en pàgines] s'activa.
Si seleccioneu [TIFF], [PDF], [XPS] o [OOXML]:
Especifiqueu si voleu dividir els fitxers en pàgines independents → premeu [Acceptar].
Si voleu separar diverses imatges i desar-les com a fitxers independents, activeu [Dividir en pàgines]. Si voleu desar les imatges com un únic arxiu, desactiveu l'opció.
NOTA
Podeu seleccionar opcions addicionals si envieu en format PDF, XPS o OOXML. Consulteu la informació següent per obtenir instruccions sobre com configurar cada tipus de fitxer PDF, XPS o OOXML:
[Traçar i suavitzar]: Traçament i suavització
[Compacte]: PDF o XPS compacte
[Color limitat]: PDF amb color limitat
[OCR (text per a cerques)]: PDF/XPS/OOXML recognoscibles
[Aplicar directiva]: Eliminació d'una directiva
52W7-13J