Ajust de l'amplada de retallada

Aquesta funció permet ajustar l'amplada de retallada de les impressions grapades en forma de quaderns en increments de 0,1 mm per a cada mida de paper.
Aquest mode es pot establir quan hi ha instal·lada la Booklet Trimmer-F a la Booklet Finisher-W PRO. Per obtenir informació sobre la Booklet Trimmer-F, vegeu el manual distribuït amb el producte opcional.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Ajustar amplada de retallada].
3.
Introduïu l'amplada de retallada amb les tecles numèriques de la pantalla tàctil → [Acceptar].
52W7-0LA