Configuració del sistema

En aquesta secció s'ofereixen il·lustracions de tots els productes opcionals que es poden instal·lar a l'equip, i mostra exemples de diferents configuracions del sistema.
Per a més informació sobre l'High Capacity Stacker-H, la Booklet Trimmer-F, la Two-Knife Booklet Trimmer-A, la Perfect Binder-E, l'Envelope Feeder Attachment-G i la Multi Function Professional Puncher-B, vegeu els manual d'instruccions d'aquests productes opcionals.
52W7-03A