Altres funcions útils

En aquesta secció es descriuen altres funcions útils de l'equip.

Canvi automàtic de calaix

Si s'acaba el paper d'un calaix durant el procés d'impressió, l'equip localitza automàticament un altre calaix amb paper de la mateixa mida i comença a alimentar el paper des d'aquell calaix.

Reinici automàtic

Si l'equip no es fa servir durant un determinat període de temps després de l'últim treball d'impressió o després de prémer alguna tecla, les opcions del treball es cancel·len i la pantalla tàctil torna automàticament a la pantalla establerta a [Pantalla d'inici/restauració predeterminada].

Mostrar estat nombre còpies/durada treball

Si activeu [Nre. de còpies/durada del treball] [Preferències] (Configuració), el nombre de còpies especificades i el temps aproximat per finalitzar el treball actual es mostren a la part inferior de la pantalla tàctil.

Indicador de subministrament de paper

L'indicador de subministrament de paper mostra la quantitat de paper que queda a cada calaix a la pantalla Selecció de paper i a la pantalla que apareix quan s'ha acabat el paper d'un calaix durant la impressió.
Pantalla Selecció de paper
*Indicador de subministrament de paper
Indicació quan s'ha esgotat el paper
*Indicador de subministrament de paper
Hi ha quatre indicadors de subministrament de paper, com s'indica a continuació:
Monitor
Paper restant
El dipòsit/calaix conté entre el 50% i el 100% de paper.
El dipòsit/calaix conté entre el 10% i el 25% de paper.
El dipòsit/calaix conté menys del 25% de paper.
El dipòsit/calaix està buit.

Orientació automàtica

Aquest mode permet a l'equip utilitzar informació com la mida de l'original i l'escala de zoom per determinar l'orientació més adequada per a la mida del paper especificada. Tot seguit, si cal l'equip fa girar automàticament la imatge.
Si la imatge no cap al paper, encara que es giri, l'equip no girarà la imatge i la imprimirà tal qual, retallant-ne una part.

NOTA
Podeu establir si voleu que un determinat calaix estigui sotmès o no al canvi automàtic de calaix per a cada funció. Les opcions predeterminades són 'Off' per a la Stack Bypass-C, i 'On' per a la resta de calaixos de paper. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix").
Podeu establir el temps de reinici automàtic en un valor de 0 a 50 segons en increments de 10 segons i en un valor d'1 a 9 minuts en increments d'un minut. L'opció predeterminada és '2' minuts. (Vegeu "Temps de reinici automàtic").
El temps aproximat no es mostra quan el temps d'espera és inferior a un minut. (Vegeu "Visualització de l'estat del nombre de còpies/temps d'espera").
52W7-01X