Activació automàtica de la funció d'escàner remot

Podeu configurar l'activació automàtica de la funció d'escàner remot en prémer [Escàner] a la pantalla del menú principal.
Aquest mode es pot establir quan la funció de lectura està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de lectura, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de lectura].
3.
Premeu [Connexió automàtica].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu que l'equip es desconnecti automàticament, seleccioneu [Off].
IMPORTANT
Si la funció d'escàner remot està activada, no podeu llegir amb les opcions [Còpia] ni [Llegir i desar].
52W7-09E