Com utilitzar aquest manual (Guia de l'usuari)

La Guia de l'usuari (aquest manual) es pot visualitzar en un ordinador o en un dispositiu mòbil. Podeu utilitzar el manual seguint els elements següents.
52W7-25Y