Cancel·lació de treballs de còpia

Cancel·lació d'un treball durant la lectura

1.
Premeu [Cancel·lar] a la pantalla emergent que apareix mentre l'equip llegeix.
NOTA
També podeu cancel·lar un treball de lectura prement .

Cancel·lació d'un treball durant la còpia o en espera de ser copiat

1.
Premeu .
Si hi ha treballs en espera de ser copiats, apareixerà una llista dels treballs pendents.
Seleccioneu el treball que vulgueu cancel·lar de la llista → premeu [Cancel·lar].
Premeu [Reprendre còpia] per continuar amb els treballs restants.
IMPORTANT
No podeu seleccionar diversos treballs i cancel·lar-los tots alhora. Seleccioneu i cancel·leu els treballs d'un en un.
Si premeu mentre copieu en el mode Desar a bústia (Copiar en desar), el treball no s'atura, sinó que es cancel·la.
NOTA
Si premeu [Cancel·lar] a la pantalla emergent que apareix mentre l'equip està copiant o esperant per copiar, podeu cancel·lar el treball que s'estigui copiant o el darrer original que hàgiu llegit i que estigui pendent de ser copiat.

Ús de la pantalla Monitor estat/Cancel·lar

1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball].
3.
Premeu [Estat de treballs] → seleccioneu [Còpia] a la llista desplegable.
A la llista apareixen només els treballs de còpia.
Si seleccioneu [Imprimir còpia actual completament], podeu cancel·lar treballs d'impressió un cop completat el treball d'impressió en curs.
4.
Seleccioneu el treball de còpia que voleu cancel·lar → premeu [Cancel·lar].
Seleccioneu i cancel·leu els treballs d'un en un.
5.
Premeu [Sí].

NOTA
El treball cancel·lat apareix com a <NG> (incorrecte) a la pantalla Registre.
52W7-0WH