Equipaments opcionals

1.
Booklet Trimmer-F i Two-Knife Booklet Trimmer-A
La Booklet Trimmer-F i la Two-Knife Booklet Trimmer-A retallen la vora davantera i la superior/inferior de les còpies grapades en quadern per tal d'obtenir una impressió neta.
2.
Booklet Finisher-W PRO
La Booklet Finisher-W PRO disposa de les funcions següents: Classificar, Agrupar, Grapar (cantonada, doble i grapar quadern) i Plec quadern.
3.
Staple-P1
És possible carregar les Staple-P1 a la Booklet Finisher-W PRO per grapar quaderns.
4.
Paper Folding Unit-J
Si la Paper Folding Unit-J està instal·lada a la Staple Finisher-W PRO o la Booklet Finisher-W PRO, el paper es pot plegar de cinc maneres diferents (Plec Z, Plec central, Plec C, Plec Z acordió i Plec doble paral·lel).
5.
High Capacity Stacker-H
L'High Capacity Stacker-H us permet apilar continuament una gran quantitat de paper.
6.
Perfect Binder-E
La Perfect Binder-E disposa de les funcions següents: vores de llibre, encolar, retalla i apilar.
7.
Multi Function Professional Puncher-B
La Multi Function Professional Puncher-B fa forats de diferents menes. Per a més informació sobre la Multi Function Professional Puncher-B, vegeu el manual d'instruccions de la Multi Function Professional Puncher-B.
8.
Document Insertion Unit-N
Si la Document Insertion Unit-N està instal·lada, es pot inserir un tipus de paper diferent del cos del document per a una portada o insert.
9.
Duplex Color Image Reader Unit-M
Els originals col·locats a l'alimentador entren automàticament, full per full, al vidre de còpia per llegir-se. Podeu llegir documents, com ara llibres, originals gruixuts, originals fins i transparències, al vidre de còpia de la Duplex Color Image Reader Unit-M.
10.
Copy Card Reader-F
El Copy Card Reader-F permet dur a terme la gestió d'ID de departaments mitjançant l'ús de targetes.
11.
Upright Control Panel-G
El Upright Control Panel-G inclou les tecles, la pantalla tàctil i els indicadors necessaris per utilitzar l'equip. (Vegeu "Parts i funcions del tauler de control").
12.
Multi-drawer Paper Deck-C
Si el Multi-drawer Paper Deck-C està instal·lat, pot proporcionar tres orígens del paper addicionals. Es poden carregar fins a 2.000 fulls de paper (80 g/m2) a cada un dels dipòsits superior, mig i inferior del Multi-drawer Paper Deck-C.
13.
POD Deck Lite-C
Si el POD Deck Lite-C està instal·lat, pot servir d'origen del paper addicional. El POD Deck Lite-C té capacitat per a un màxim de 3.500 fulls (80 g/m2).
14.
Envelope Feeder Attachment-G
Instal·leu l'Envelope Feeder Attachment-G per carregar sobres al POD Deck Lite-C.
15.
POD Deck Lite Attachment Kit-B
L'POD Deck Lite Attachment Kit-B es necessita per instal·lar el POD Deck Lite-C a la unitat principal.
16.
Printer Cover-H
En comptes de la Duplex Color Image Reader Unit-M, podeu instal·lar la Printer Cover-H.
17.
Copy Tray-R
La Copy Tray-R disposa de les funcions següents: Classificar, Agrupar i Girar 90 graus.
18.
POD Deck Lite XL-A
El POD Deck Lite XL-A té capacitat per a 3.500 fulls de paper normal (80 g/m2) o 1.000 fulls de paper llarg (80 g/m2).
19.
Stack Bypass-C
Utilitzeu la Stack Bypass-C per alimentar paper manualment.
20.
Long Sheet Tray-B
Es pot fer servir paper llarg.
21.
Stack Bypass Alignment Tray-D
La Stack Bypass Alignment Tray-D alinea el paper col·locat a la Stack Bypass-C.
22.
Envelope Feeder Attachment-F
Instal·leu l'Envelope Feeder Attachment-F per carregar sobres als calaixos de paper de l'equip.
23.
Tab Feeding Attachment-F
Instal·leu l'Tab Feeding Attachment-F per carregar separadors als calaixos de paper d'aquest equip.
24.
Auto Gradation Sensor-A
El Auto Gradation Sensor-A permet portar a terme l'Ajust auto de gradació sense utilitzar una unitat de lectura.
25.
Caixa per desar el drap de neteja del vidre
Deseu el drap de neteja de vidres en aquesta caixa.
26.
2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A
Si la 2/4 Hole Puncher Unit-A o la 4 Hole Puncher Unit-A estan instal·lades a la Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC, el mode Perforar està disponible.
27.
Booklet Finisher-AC
La Booklet Finisher-AC disposa de les funcions següents: Classificar, Agrupar, Desplaçar, Grapar (cantonada, doble i grapar quadern) i Plec quadern.
28.
Staple Cartridge-Y1
La Staple Cartridge-Y1 es pot instal·lar a la Booklet Finisher-AC per grapar quaderns.
29.
Staple Cartridge-X1
Les Staple Cartridge-X1 poden carregar-se a la Staple Finisher-AC o la Booklet Finisher-AC per grapar (Cantonada i Doble).
30.
Finisher Jogger Kit-A
Si la Finisher Jogger Kit-A està instal·lada a la Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC, el paper imprès es pot alinear per amplada del paper.
31.
Staple Finisher-AC
La Staple Finisher-AC disposa de les funcions següents: Classificar, Agrupar, Desplaçar, Grapar (cantonada i doble), Grapar sense grapes (Eco) i Grapat manual.
32.
Long Sheet Tray-C
Connecteu aquesta safata a la part de sortida (unitat d'acabat).
33.
Staple Finisher-W PRO
La Staple Finisher-W PRO disposa de les funcions següents: Classificar, Agrupar i Grapar (Cantonada i Doble).
34.
Staple-N1
Les Staple-N1 poden carregar-se a la Staple Finisher-W PRO o la Booklet Finisher-W PRO per grapar (Cantonada i Doble).
35.
Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU
La Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU disposa del mode Perforar. La Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU només es pot instal·lar si hi ha instal·lada la Staple Finisher-W PRO o la Booklet Finisher-W PRO.
36.
Booklet Trimmer-F
La Booklet Trimmer-F retalla la vora davantera de les còpies grapades en quadern per tal d'obtenir una impressió neta.
37.
FINISHER BRIDGE-A
Utilitzeu la FINISHER BRIDGE-A com a pont per connectar la Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO a la DFD ADAPTER-A.
38.
DFD ADAPTER-A
Utilitzeu la DFD ADAPTER-A per connectar unitats d'acabat externes.
39.
Unitat d'acabat externa
Per instal·lar diversos tipus d'unitats d'acabat externes, podeu connectar-les a la DFD ADAPTER-A.
40.
Perfect Binder Continuous Kit-A
Si la Perfect Binder Continuous Kit-A està instal·lada a la Perfect Binder-E, la sortida del paper es pot realitzar en qualsevol moment.
52W7-03C