Assignació de tecles de drecera

A la pantalla de funcions bàsiques de fax apareixen quatre dreceres a opcions. [Densitat], [Tipus d'original], [Original de doble cara] i [Originals de diferent mida] es mostren com les opcions predeterminades. Podeu substituir les funcions d'aquestes dreceres per funcions que feu servir sovint.
1.
Premeu → [Fax] → .
2.
Premeu [Desar dreceres a opcions].
3.
Seleccioneu el botó que voleu desar.
4.
Seleccioneu el mode [Opcions] que vulgueu assignar com a drecera → premeu [Acceptar].
Si no voleu assignar cap opció, seleccioneu [No assignat].
5.
Premeu [Acceptar].
6.
Premeu [Tancar].
52W7-10R