Emmagatzematge d'adreces obtingudes a través d'un servidor LDAP

Podeu emmagatzemar una direcció obtinguda cercant a les llistes de directori de la xarxa amb servidors LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
NOTA
En funció de l'entorn de xarxa, és possible que s'hagin de configurar prèviament els servidors LDAP. Per a més informació sobre els servidors LDAP, vegeu "Desament d'un servidor LDAP".

1.
Premeu → [Fax] → [Llibreta d'adreces].
2.
Premeu [Desar/Editar].
3.
Premeu [Desar nova adreça].
4.
Seleccioneu [Desar del servidor LDAP].
5.
Cerca de les destinacions desitjades.
Dueu a terme el procediment dels passos 4 a 9 de l'apartat "Especificació de destinacions amb la llibreta d'adreces (servidor LDAP)".
6.
Seleccioneu la destinació que vulgueu entre els resultats de la cerca → premeu [Següent].
Podeu seleccionar diverses destinacions.
Si voleu seleccionar les primeres 256 destinacions, premeu [Tot (màx. 256)].
NOTA
Per cancel·lar una destinació seleccionada, torneu a seleccioneu la destinació.
7.
Premeu [Acceptar].
Si esteu gestionant els números d'accés de la llibreta d'adreces, heu de dur a terme el procediment que s'indica al pas 9 de "Emmagatzematge de números de fax".
IMPORTANT
Només podeu obtenir noms i números de fax mitjançant el servidor LDAP.
NOTA
Si voleu seleccionar diverses destinacions, seleccioneu la Llista d'adreces de destinacions → premeu [Acceptar]. Si activeu l'opció [Gestionar números d'accés llibretes adreces], premeu [Número d'accés].
Si no voleu establir un número d'accés per a aquesta destinació, premeu [Acceptar] sense introduir cap número.
8.
Premeu [Tancar] → [Acceptar].
52W7-10J